Izrazito dobra prometna povezanost

Radna zona Marišćina K-2 nalazi se u neposrednoj blizini Rijeke koja je svojim cestovnim, željezničkim, morskim i zračnim putevima i infrastrukturom izrazito dobro povezana s ostatkom Hrvatske i Europe.

 • blizina Slovenije, Italije: granični prijelaz Rupa – 17 km, granični prijelaz Pasjak – 21 km
 • direktna veza sa gradom Rijeka preko županijske ceste ŽC5215
 • blizina lučkog središta – Rijeka – 10 km
 • blizina željezničke postaje: Matulji – 7 km
 • autobusni kolodvor Rijeka – 10 km
 • Zračna luka Rijeka (Omišalj, otok Krk) – 33 km

Područjem Općine prolazi 11 javnih (razvrstanih) cesta
 • 1 autocesta (A7): G.P. Rupa (granica Rep. Slovenije) - Matulji - Orehovica - Sv. Kuzam - Križišće (D523) uključujući pristupnu cestu čvorište Draga - grad Rijeka (luka Brajdica) i pristupnu cestu čvorište Križišće - most Krk - 2,16 km
 • 1 državna cesta (DC 427): Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - čvor Rujevica (A7) – 7,39 km
 • 5 županijskih cesta:
 • ŽC 5017: Rupa (D8) - Škalnica - Saršoni - A.G. Grada Rijeka – 6,48 km
 • ŽC 5021: Kastav (Ž5204) - Viškovo (Ž5025) – 1,95 km
 • ŽC 5023: Studena (L58014) - Ž5017 – 2,10 km
 • ŽC 5025: Ž5017 - Viškovo - Marinići - A.G.Grada Rijeka – 5,31 km
 • ŽC 5055: Viškovo (Ž5025) - Saršoni - Trnovica - Dražice - Čavle (D3) – 3,81 km

Povlastice za poduzetnike na području općine Viškovo

Općina Viškovo temeljem Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti pruža poduzetnicima koji imaju sjedište ili prebivalište na području Viškova određene pogodnosti:

 • subvencija kamata na poduzetničke kredite
 • potpora za nabavu opreme i inventara
 • potpora za izradu projektne dokumentacije
 • potpora za izradu mobilnih aplikacija
 • potpora za osnivanje novih gospodarskih subjekata
 • potpora za samozapošljavanje
 • potpora za zapošljavanje
 • potpora za zapošljavanje mladih osoba nakon stručnog usavršavanja
 • potpora za zapošljavanje bivših stipendista Općine Viškovo
 • potpora za provođenje primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena
 • pravo na korištenje medicinsko-tehničke opreme (isključivo dugotrajna imovina i sitni inventar) propisane Pravilnikom o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/2020.), za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena bez naknade

Cilj navedenih mjera je jačanje konkurentnosti poduzetnika, poticanje investicija te ulaganja u proizvodne procese i marketing, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, poticanje pokretanje novih poslovnih procesa te osiguranje dostupnih izvora financiranja aktivnosti.

Skip to content