Općina Viškovo

Radna zona Marišćina K-2

Radna zona Marišćina K-2 smještena je uz sjevernu granicu Općine Viškovo u graničnom dijelu sa Općinom Klanom. Površina zone je 7,71 ha.


Namjena površine

Površine poslovne namjene predviđene su za smještaj građevina gospodarskih djelatnosti i to pretežito proizvodno-uslužnog karaktera:

 • proizvodni pogoni – proizvodnja, prerada i obrada prehrambenih, tekstilnih, metalnih, betonskih, drvenih i dr. proizvoda
 • skladišno - prodajni prostor
 • trgovina na veliko
 • poduzetnički inkubator
 • komunalne djelatnosti
 • servisne djelatnosti i dr.

Uz osnovnu namjenu, u sklopu gabarita građevine osnovne namjene može se organizirati i druga djelatnost - prateća ili u funkciji osnovne djelatnosti (administrativno-upravne, ugostiteljske, trgovačke, skladišne i slične), na način da ne ometa proces osnovne djelatnosti.Općina Viškovo je početkom 2021. godine krenula u realizaciju projekta "Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo". Projekt obuhvaća izgradnju 1. i 2. faze: nerazvrstane ceste (prometnica GMU 1) s pripadajućom infrastrukturom (vodovodna instalacija, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, telekomunikacijska mreža, koridor plina i niskonaponska instalacija.

Uz navedeno, bit će uređeni i platoi (2B, 3A, 3B na slici) ukupne površine cca 17.500 m2.

Na kraju prometnice predviđeno je okretište uz koju je formirana manja parkirna površina na kojoj su organizirana 6 parkirnih mjesta za osobna vozila, 1 parkirno mjesto za osobe sa smanjenom pokretljivošću i 2 parkirna mjesta za sustav punionice elektromotornih vozila s fotonaponskim sustavom. Površina zahvata koji uključuje dio prometnice GMU 1 i platoe iznosi cca 26.199,00 m2.

Projekt "Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo" bit će realiziran do kraja 2022. godine te će od 2023. godine izgrađena poduzetnička infrastruktura biti na raspolaganju investitorima za kupnju. Ostale faza razvoja Radne zone Marišćina K-2 realizirat će se nakon 1. i 2. faze.


Urbanistički plan uređenja

Osnovni plan: "Službene novine Primorsko-goranske županije" broj: 17/12

 1. Izmjene i dopune: "Službene novine Općine Viškovo" broj: 16/17
 2. Izmjene i dopune: "Službene novine Općine Viškovo" broj: 12/19
 3. Izmjene i dopune: "Službene novine Općine Viškovo" broj: 17/19

Odluka o osnivanju Radne zone Marišćina K-2

Osnovna Odluka: "Službene novine Primorsko-goranske županije" broj: 46/13

 1. Izmjena i dopuna: "Službene novine Općine Viškovo" broj: 6/15
 2. Izmjena i dopuna: "Službene novine Općine Viškovo" broj: 14/18
 3. Izmjena i dopuna: "Službene novine Općine Viškovo" broj: 17/19
Skip to content